AbiCure Sweden AB är ett internationellt företag inom Life Science

Med fokus på att förbättra människors hälsa och välbefinnande

Vi marknadsför och säljer kliniskt bevisade och evidensbaserade väl undersökta produkter som klassificeras som läkemedel, medicintekniska produkter och innovativ medicinsk teknologi.

AbiCure Sweden AB kommer att verka inom marknadsföring och försäljning av hälsovårdsprodukter från ett antal internationella tillverkare med exklusiva distributionsrättigheter för nationella och internationella marknader

Vi tror att med produkter för förebyggande vård kan människor känna mer ansvar för sin hälsas framtid, och det ger också lättnad till vårdinstitutioner.

Vi har erfarenhet av att driva affärer på olika marknader på ett mer lokaliserat sätt och anpassar vår produktportfölj efter marknadens behov.  

AbiCure Sweden AB works with products that help HCP and consumers more efficiently and cost-effectively.   

Vårt huvudkontor i Sverige riktar sig till skandinaviska marknader med vårt sälj- och marknadsföringsteam, men vi är också direkt verksamma på vissa asiatiska marknader som Pakistan. För resten av världen har vi ett nära samarbete med vårt distributionsnätverk.  

Vår vision

Är att utveckla vår marknadsförings- och försäljningsorganisation och utveckla ett robust internationellt distributionsnätverk för att föra ut innovativa, väl undersökta, kliniskt beprövade produkter på marknaden.  

Vårt uppdrag

Är att utveckla vår marknadsförings- och försäljningsorganisation och utveckla ett robust internationellt distributionsnätverk för att föra ut innovativa, väl undersökta, kliniskt beprövade produkter på marknaden.  

Huvudkontor

AbiCure Sweden AB

Analysvägen 3
435 33 Mölnlycke

Tel: +46 (0) 31 683 700
E-post: info@abicure.com